Gambia

Stichting Montferland Sare Wallom
Tuinproject
Title
Ga naar de inhoud
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Beloningsbeleid

In Nederland heeft de Stichting geen personeel in dienst.
Het bestuur van de Stichting stelt geheel onbaatzuchtig haar tijd en diensten ter beschikking aan de Stichting.  Er vindt slechts zeer sporadisch vergoeding plaats van reiskosten en gemaakte onkosten.  Uitsluitend in het kader van het goed kunnen laten functioneren van de Stichting is het van belang dat door één bestuurslid regelmatig ( eenmaal per jaar )  een reis naar Gambia wordt ondernomen. De kosten van deze reis zijn tot op heden door het bestuur uit eigen middelen betaald.
Reknr: NL45RABO 0 1490.28.881

t.n.v. Stichting Montferland - Sare Wallom
  KvK   09191287

  ANBInr:  8202.91.493
Terug naar de inhoud